DIGITAL RIVERIN TIETOSUOJALAUSUNTO

Viimeisin päivitys: 22.2.2012

KÄYTTÄMÄLLÄ NÄITÄ VERKKOSIVUJA TAI LÄHETTÄMÄLLÄ HENKILÖKOHTAISIA TIETOJA DIGITAL RIVERILLE NÄIDEN VERKKOSIVUJEN KAUTTA ASIAKAS VAHVISTAA SUOSTUMUKSENSA TIETOJENSA KERÄÄMISEEN, KÄYTTÖÖN, SIIRTOON JA JULKAISEMISEEN TÄSSÄ TIETOSUOJALAUSUNNOSSA MÄÄRITELLYLLÄ TAVALLA.

Tämän tietosuojalausunnon soveltamisala

Yleistä. Tätä tietosuojalausuntoa sovelletaan kaikkiin Digital River Ireland Ltd:n Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare, Ireland (Digital River) ylläpitämiin verkkosivuihin, joilta pääsee lukemaan tämän tietosuojalausunnon verkkosivulla olevan hyperlinkin kautta. Jos olet hankkimassa tuotteita näiden verkkosivujen kautta, huomioithan, että Digital River ylläpitää näitä verkkosivuja sopimuksen mukaisesti näillä verkkosivuilla olevissa myyntiehdoissa tuotteiden myyjäksi merkityn Digital Riverin tytäryhtiön kanssa.

Digital River kunnioittaa asiakkaiden, yhteistyökumppanien sekä tuotteiden tai palveluiden ja asiakkaiden toimittajien yksityisyyttä. Tietosuojalausunnon tarkoituksena on tarjota asiakkaille tietoa siitä, miten keräämme asiakkaidemme henkilötietoja heidän käyttäessään näitä verkkosivuja, miten keräämme muita verkkosivuja koskevia vuorovaikutustietoja yksilöitä tunnistamatta, miten käytämme, käsittelemme ja luovutamme kerättyjä tietoja ja mitä vaihtoehtoja asiakkaalla on, jos hän haluaa vaikuttaa tietojen keräämisessä ja käyttämisessä hyödyntämiimme menetelmiin. Käsitellessämme saamiamme henkilötietoja toimimme sovellettavien tietosuojamenetelmien ja tietosuojalakien mukaisesti. Tarjoamme lisäksi verkkosivujemme käyttäjille tietoa henkilötietojen käytöstä suoramarkkinointitarkoituksessa, tietoturvasta, tietojen oikeellisuudesta, käyttöoikeuksista ja toimeenpanotavoista sekä tarjoamme mahdollisuuden hyväksyä tai olla hyväksymättä henkilötietojen käyttö näissä tarkoituksissa.

"Henkilötiedoilla" tarkoitetaan tietoja, joiden avulla asiakkaan voi tunnistaa joko yksin tai yhdessä muiden käytettävissämme olevien tietojen kanssa.

Täydentävät tietosuojailmoitukset. Tietosuojalausuntoa voidaan täydentää tai muuttaa aika ajoin julkaisemalla täydentäviä tietosuojailmoituksia näillä verkkosivuilla. Tietosuojailmoituksissa on lisätietoja siitä, miten keräämme ja käsittelemme tietoja niiden sivustojen osalta, joilla kyseinen tietosuojailmoitus on julkaistu. Ilmoitus on hyvä lukea tietosuojalausunnon yhteydessä.

Kolmansien osapuolten yksityisyydensuojakäytännöt ja tietosuojalausunnot. Kun avaat verkkosivun, jonka kautta myymme tuotteita ja palveluja, näet verkkosivuilla useimmiten myös yhteistyökumppaninamme toimivan ja sinulle tuotteita tarjoavan organisaation nimen ja tuotemerkin. Jos myös jonkin yhteistyökumppanimme yksityisyydensuojakäytäntö tai tietosuojalausunto näkyy verkkosivuilla, kyseistä tietosuojalausuntoa sovelletaan kaikkien keräämiemme tietojen käyttöön, minkä lisäksi yhteistyökumppanimme yksityisyydensuojakäytäntöä tai tietosuojalausuntoa sovelletaan kaikkiin niihin tietoihin, jotka on luovutettu kyseiselle yhteistyökumppanille, siten kuin tässä tietosuojalausunnossa ja muissa tietosuojailmoituksissa määritetään.

Muutokset tähän tietosuojalausuntoon

Saatamme toisinaan päivittää tätä tietosuojalausuntoa. Päivitykset voivat johtua esimerkiksi sovellettaviin lakeihin, sääntöihin ja määräyksiin, tiedonkeruukäytöntöihimme ja/tai liiketoimintaamme tai palveluihimme tehdyistä muutoksista. Tietosuojalausuntoa koskevat muutokset tulevat voimaan 30 päivän kuluttua niiden julkaisemisesta, ja niitä sovelletaan ainoastaan hallussamme oleviin asiakkaiden henkilötietoihin, jos asiakas käyttää verkkosivuja sen jälkeen, kun päivitetty lausunto tulee voimaan. Jos tietosuojalausunnon muutokset vaikuttavat olennaisesti siihen, miten voimme käyttää asiakkailta kerättyjä henkilötietoja ennen lausunnon muuttamista, pyydämme asiakkaita hyväksymään muutetun tietosuojalausunnon. Julkaisemme tietosuojalausunnon päivitetyn version ja sen voimaantulopäivän verkkosivuillamme ilmoittaaksemme asiakkaillemme, että olemme päivittäneet tietosuojalausunnon.

Tietojen kerääminen

Tallennamme asiakkaan meille antamat henkilötiedot hänen käyttäessään näitä verkkosivuja. Tähän voi kuulua esimerkiksi seuraavat tilanteet: kun asiakas antaa tietojansa pyytäessään lisätietoja jostakin asiasta tai käyttäessään jotakin näiden verkkosivujen kautta tarjottavaa tuotetta tai palvelua tai kun asiakas antaa tietojansa ostaessaan jonkin tuotteen tai palvelun näiden verkkosivujen kautta, kun asiakas osallistuu kilpailuun tai mainoskampanjaan, tilaa uutiskirjeen tai käyttää jotakin muuta tietoihin liittyvää työkalua, kun asiakas lähettää tilauksen tai ostaa, lataa ja/tai rekisteröi tuotteen ja/tai kirjautuu lisäpalveluihin.

Keräämiimme tietoihin voi kuulua esimerkiksi asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, IP-osoite, laskutus- ja/tai toimitusosoite, puhelinnumero, maksutilin tiedot sekä muita asiakkaan antamia tietoja, joiden perusteella hänet voidaan tunnistaa oikeaksi henkilöksi ja estää huijaukset. Kun asiakas soittaa asiakaspalveluumme, voimme tallentaa häntä koskevia henkilötietoja, jotka hän itse antaa meille tietoisesti ja vapaaehtoisesti ottaessaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Keräämme lisäksi tietoja, jotka lähetetään meille automaattisesti asiakkaan selaimen kautta. Näihin tietoihin voi sisältyä sellaisia tietoja, joiden perusteella asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa (kuten verkkosivujen käytön päivämäärä ja aika). Tällä tavoin saamamme tiedot riippuvat selaimen asetuksista. Jos asiakas on luonut käyttäjätiedot vieraillessaan näillä verkkosivuilla, voimme linkittää asiakkaan selaimelta saamamme tiedot tietoihin, joiden avulla asiakas voidaan tunnistaa, ja käyttää tätä alla mainittuihin tarkoituksiin. Pyydämme tarkistamaan selaimen asetukset, jos haluat tietää, mitä tietoa selain lähettää tai kuinka asetuksia voi muuttaa.

Evästeet ja jäljitteet

Keräämme henkilötietoja, joiden perusteella ei yleensä voi tunnistaa käyttäjää verkkotekniikoiden perusteella, mukaan lukien esimerkiksi istuntokohtaiset evästeet, pysyvät evästeet, JavaScript-tunnisteet ja jäljitteet (joita kutsutaan myös nimellä “jäljityspikselit” tai “toimintatunnisteet"). Internetin kehittyessä voimme toteuttaa ja käyttää erilaisia, tällaiseen käyttöön tarkoitettuja tekniikoita.

Evästeet Kun asiakas käyttää verkkosivujamme, hänen tietokoneensa voi vastaanottaa yhden tai useamman evästeen, jonka tarkoituksena on helpottaa käyttäjän henkilöitymistä sekä auttaa asiakasta verkkosivujemme, palvelujemme ja/tai yhteistyökumppaniemme tarjoamien palvelujen käytössä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa asiakkaan tietokoneen selaimelle ja jonka samalla verkkoalueella oleva verkkopalvelin voi lukea myöhemmin. Jos asiakas ei halua ottaa evästeitä vastaan tai haluaa hallita evästeiden vastaanottamista yleensä, selain tulee asettaa torjumaan evästeet tai varoittamaan aina, kun eväste tallennetaan tietokoneelle. Lisätietoja on alla olevassa kohdassa Asiakkaan valinnat. Vaikka evästeidemme hyväksyminen ei ole pakollista, selaimen asettaminen hylkäämään evästeet voi rajoittaa näiden verkkosivujen ominaisuuksien ja toiminnan hyödyntämistä.

Evästeiden avulla verkkosivu voi muokata asiakkaalle annettavia tietoja sen perusteella, miten asiakas käyttää kyseisiä verkkosivuja (kuten näyttämällä kyseiselle asiakkaalle valittuja ja suunnattuja mainoksia hänen käyttäessään verkkosivuja seuraavalla kerralla), ja säästää aikaa tallentamalla tiedot siten, ettei niitä tarvitse hakea uudelleen asiakkaan käyttäessä verkkosivuja myöhemmin. Voimme sijoittaa evästeet näille verkkosivuille suoraan tai yhteistyökumppaniemme tai heidän palveluntarjoajiensa puolesta, kun heidän mainoksiaan on näkyvissä näillä verkkosivuilla. Yleensä ottaen evästeiden perusteella ei voi määrittää asiakkaan henkilöllisyyttä. Jos asiakas on luonut käyttäjätiedot vieraillessaan näillä verkkosivuilla, voimme linkittää evästeen tietoihin, joiden avulla asiakas voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Voimme käyttää näillä verkkosivuilla myös istuntokohtaisten evästeiden ja pysyvien evästeiden yhdistelmää. Lisätietoja on alla.

Istuntokohtaiset evästeet. Istuntokohtainen eväste on väliaikainen eväste, joka katoaa, kun selain suljetaan. Istuntokohtainen eväste antaa tietokoneelle sattumanvaraisen, yksilöllisen tunnistenumeron asiakkaan avatessa nämä verkkosivut. Numeron antaminen mahdollistaa verkkosivujen ominaisuuksien oikean toiminnan sallimalla meidän ylläpitää istunnon pysyvää "tilaa", esimerkiksi ostoskorin sisällön ylläpitoa maksun aikana. Käytämme istuntokohtaisia evästeitä myös nimettömien tietojen keräämiseen (esim. tiedot, joiden perusteella ei voi tunnistaa asiakasta) siitä, millä tavalla käyttäjät käyttävät näitä verkkosivuja, mitä linkkejä he käyttävät ja kuinka kauan he viipyvät kullakin sivulla. Analysoimme näitä tietoja (eli sivuston käyttötietoja), jotta ymmärtäisimme paremmin käyttäjien tarpeita ja mielenkiinnon kohteita ja jotta voisimme parantaa näiden verkkosivujen sisältöä ja toimivuutta.

Pysyvät evästeet. Pysyvä eväste ei katoa selainta suljettaessa toisin kuin istuntokohtainen eväste. Se pysyy asiakkaan tietokoneella evästeeseen asetettuun määräaikaan asti (esimerkiksi kalenterikuukauden loppuun) tai kunnes asiakas poistaa sen. Pysyvät evästeet voivat vain “tunnistaa” asiakkaan tietokoneen, jolloin asiakkaan (tai jonkun muun samaa konetta käyttävän henkilön) käyttäessä verkkosivujamme, palvelimemme tunnistaa asiakkaan, ei tosin nimeltä, vaan tietokoneen tunnisteen perusteella. Sen ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme henkilökohtaista palvelua, vaikka emme tietäisikään, keitä he ovat. Näin voimme myös kerätä tarkempaa tietoa siitä, kuinka asiakkaat käyttävät näitä verkkosivuja, kuinka verkkosivuja käytetään ensivierailun yhteydessä ja kuinka usein asiakkaat palaavat asioimaan sivustolle. Pysyvien evästeiden ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme henkilökohtaisempaa palvelua ostosten yhteydessä, ja joissain tapauksissa asiakkaan ei enää tarvitse syöttää uudelleen sellaisia tietoja, jotka jo ovat tietokannassamme.

Jäljitteet. Kun asiakas käy verkkosivuillamme, hänen tietokoneensa voi vastaanottaa yhden tai useamman jäljitteen, minkä tarkoituksena on auttaa meitä toimittamaan näiden verkkosivujen evästeet, keräämään nimettömiä tietoja siitä, miten asiakkaat käyttävät näitä verkkosivuja, sekä välittämään asiakkaille mukautetut ja kohdistetut verkkosivut yhteistyökumppaniemme avulla. Jäljitteet (joista käytetään myös nimeä jäljityspikseli, 1x1 gif, yhden pikselin gif, pikselitagi tai toimintatunniste) ovat graafisia kuvia, joiden koko on yleensä enintään 1x1 pikseliä. Niitä on sijoitettu eri paikkoihin sivustollemme. Niiden avulla voimme myös tunnistaa selaintyypit ja hakutermit, jotka tuovat ihmisiä sivustoillemme, sekä niiden sivustojen aluenimet, joista käyttäjät siirtyvät sivuillemme. Voimme sijoittaa jäljitteet näille verkkosivuille suoraan ja voimme sijoittaa jäljitteitä yhteistyökumppaniemme tai heidän palveluntarjoajiensa puolesta, kun heidän tunnuksiaan on näkyvissä näillä verkkosivuilla. Lisäksi voimme tunnistaa asiakkaan IP-osoitteen niiden avulla. Jäljitteen keräämä tieto ei tunnista käyttäjää henkilökohtaisesti. Jos asiakas kuitenkin on luonut käyttäjätiedot vieraillessaan näillä verkkosivuilla, esimerkiksi ostamalla jotakin tuotteita, voimme linkittää jäljitteiden avulla kerätyn tiedon asiakkaan tunnistamisen mahdollistaviin tietoihin ja käyttää näitä tietoja samalla tavoin kuin evästeiden avulla kerättyjä tietoja. Käytämme jäljitteitä myös kerätäksemme lisätietoja kaikista lähettämistämme sähköposteista. Sähköpostiliikenteessä käytettävä jäljite lähettää meille tietoja siitä, onko vastaanottaja on vastaanottanut tai avannut meiltä haluamansa sähköpostiviestin tai tehnyt sen pohjalta jotakin toimenpiteitä.

Tietojen tallentaminen, käyttö ja jakaminen

Digital River Ireland Limited kuuluu samaan konserniin kuin Digital River, Inc., joka on yhdysvaltalainen konserni ja sijaitsee 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, USA. Meille antamasi henkilötiedot käsitellään ensin Irlannissa sijaitsevilla palvelimilla. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa välittää muille Digital River -yrityksille tässä tietosuojalausunnossa mainittuihin tarkoituksiin sekä yrityksen ryhmien ylläpitoon liittyviin tarkoituksiin. Tähän kuuluu myös henkilötietojen välittäminen Yhdysvalloissa sijaitsevalle Digital River Inc.:ille.

Joissakin tapauksissa (kun se on välttämätöntä asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi) kyseiset tiedot voidaan myös välittää tai antaa käyttöön (i) kolmansille osapuolille, jotka tarjoavat palveluita Digital Riverille, tai (ii) tuotevalmistajille, lisenssinantajille ja/tai toimittajille, jotka toimivat Euroopan talousalueella (ETA), Yhdysvalloissa tai jollakin muulla alueella Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Kaikissa tapauksissa, joissa asiakkaan henkilötietoja välitetään ETA:n ulkopuolella toimiville Digital River -yksiköille tai palveluntarjoajille, jotka toimivat maissa, joissa ei ole käytössä samantasoista tietosuojaa kuin ETA:n jäsenmaissa, Digital River tekee tarvittavat toimenpiteet sen takaamiseksi, että asiakkaan henkilötietojen luottamuksellisuus ja tietosuoja vastaa tätä tietosuojalausuntoa.

Henkilötietojen käyttö. Voimme käyttää keräämiämme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Säilytämme asiakkaan henkilökohtaisia tietoja vain niin kauan, kun tarvitsemme niitä siihen tarkoitukseen, mihin niitä on alun perin pyydetty (tai mihin asiakas on jälkikäteen suostunut) tai muihin laillisiin tarkoituksiin (esimerkiksi säännösten täyttämiseen), tai muihin lain sallimiin tarkoituksiin. Noudatamme sovellettavia lakimääräyksiä ja teemme tarvittavat toimenpiteet sen takaamiseksi, että kaikki yllä mainittuihin tarkoituksiin henkilötietoja saavat henkilöt ja yksiköt ovat omasta puolestaan velvollisia suojaamaan ja pitämään salassa kaikki saamansa henkilötiedot.

Nimettömien tietojen käyttö. Voimme käyttää keräämiämme nimettömiä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Lisäksi voimme “uudelleenmäärittää” henkilötietoja poistamalla tietoja, joiden perusteella asiakas voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti, ja käyttää jäljelle jääviä tietoja yllä mainittuihin tarkoituksiin.

Kumppanimme. Kun tarjoamme tuotteita myytäväksi verkkosivujemme kautta, toimimme itsenäisenä, verkossa toimivana jälleenmyyjänä tai palveluntarjoajana yhteistyökumppanille, jonka nimi ja/tai logo on näkyvissä kyseisellä verkkosivulla. Kun asiakas ostaa tuotteen tai palvelun verkkokaupastamme, jossa on myös yhteistyökumppaniemme tunnukset, välitämme tietyt asiakkaan tilauksensa yhteydessä antamat henkilötiedot ja/tai nimettömät tiedot kyseiselle yhteistyökumppanille raportointitarkoitukseen, jotta yhteistyökumppanimme tai sen palvelun tarjoaja voi rekisteröidä asiakkaan tilauksen, jotta asiakas saa käyttöoikeuden yhteistyökumppaniemme tai sen toimittajien tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin, takuukäytäntöjen helpottamiseksi, teknisen tuen tai asiakaspalvelun takaamiseksi, jotta yhteistyökumppanimme tai sen alihankkijat voivat lähettää lisätietoja asiakkaalle hänen suostumuksellaan, jotta yhteistyökumppanimme tai sen palvelun tarjoajat voivat tarjota näiden ja yhteistyökumppaniemme verkkosivujen kautta palveluja, kuten asiakastuki tai yhden kirjautumiskerran toiminto, tai vastaaviin tarkoituksiin asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen vaatimusten täyttämiseksi. Voimme välittää myös tiettyjä asiakkaan tilauksensa yhteydessä antamia henkilötietoja asiakkaan hankkiman tuotteen julkaisijalle tai valmistajalle tai operaattorille, jonka palveluun asiakas on hankkinut käyttöoikeuden meiltä, jos se on eri kuin yhteistyökumppani, jonka nimi ja/tai logo on näkyvissä näillä verkkosivuilla. Yhteistyökumppaniemme sekä asiakkaan hankkiman tuotteen tai palvelun julkaisijan, valmistajan ja operaattorin yksityisyydensuojakäytännöllä hallitaan sitä, miten kukin osapuoli käyttää ja suojaa henkilötietojasi, jotka olemme antaneet heidän käyttöönsä.

Palveluntarjoajamme. Käytämme muita yrityksiä, esimerkiksi konsernimme tytäryhtiöitä, jotka tarjoavat yhteisiä palveluja tai tiettyjä palveluja meille tai meidän puolestamme ja auttavat meitä liiketoiminnassamme. Voimme sovellettavien lakien puitteissa käyttää esimerkiksi konsernin tytäryhtiöitä ja/tai muita yrityksiä ylläpitämään näitä verkkosivuja, käsittelemään luottokorttimaksuja, selvittämään ja jäljittämään mahdollisia huijausyrityksiä, tarkastamaan tietojen oikeellisuuden, tarjoamaan asiakkaille luottoa, tarjoaman verkkosivujen optimointipalveluja, suorittamaan asiakkaiden tilaukset, keräämään maksut, toimittamaan mainoksia näille ja kolmansien osapuolien verkkosivuille, lähettämään postia tai sähköpostia ja/tai tarjoamaan asiakaspalvelua. Voimme jakaa asiakkaan tiedot palvelun tarjoajiemme kanssa, kun he tarjoavat palveluita meille. Nämä yritykset on velvoitettu sopimuksella käyttämään meiltä saamiaan tietoja vain palveluiden suorittamiseen meille tai meidän puolestamme, sekä pitämään asiakkaan henkilötiedot salassa. Emme välitä asiakkaan henkilötietoja tytäryhtiöillemme tai ulkopuolisille kolmansille osapuolille näiden omiin markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan suostumusta.

Lainmukaisten vaatimusten täyttäminen, viranomaisyhteistyö, petosten ja muiden rikosten ehkäisy sekä asiakkaan ja muiden tahojen laillisten oikeuksien ja omaisuuden suojeleminen. Voimme lakimääräysten asettamien rajojen puitteissa luovuttaa näillä verkkosivuilla kerättyjä henkilötietoja ilmoittamatta siitä asianomaiselle, kun toimimme hyvässä uskossa lain tai säännösten noudattamiseksi, noudatamme viranomaisten, hallintoviranomaisten ja oikeusviranomaisten käytäntöjä, vaatimuksia ja määräyksiä, kuten haasteita ja tuomioistuimen määräyksiä, teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa tai osallistumme hallinnollisiin tutkimuksiin (tarvitsematta välttämättä lain voimaa tai viranomaisen vaatimusta tietojen luovuttamisesta antamalla meille virallisen haasteen), estämme tai tutkimme mahdollista rikosta, esim. petosta tai henkilöllisyysvarkautta, toimeenpanemme sopimuksen, suojelemme Digital Riverin, sen konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja niiden työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien ja edustajien, muiden käyttäjien tai yleensä ottaen kansalaisten laillisia oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta tai suojelemme asiakkaan keskeisiä etuja, jos katsomme sen olevan tarpeellista. Tämän lisäksi voimme analysoida palvelinlokejamme tietoturvatarkoituksissa esimerkiksi jäljittämällä tunkeutumisia verkkoomme. Jos epäilemme rikollista toimintaa, voimme luovuttaa vierailijan IP-osoitteen sisältävän palvelinlokimme asianomaisille tutkintaviranomaisille, jotka voivat käyttää näitä tietoja yksittäisten henkilöiden jäljittämiseen ja tunnistamiseen. Pidätämme myös oikeuden raportoida asianomaisille lain toimeenpanoviranomaisille tai muille viranomaisille kaikista toimista, jotka hyvässä uskossa katsomme olevan tai voivan olla sovellettavien lakien, sääntöjen tai määräysten vastaisia, ilmoittamatta asiasta asiakkaalle.

Yritystapahtumien yhteydessä. Jos jokin konsernimme tytäryhtiöistä tai jokin kolmas osapuoli on hankkinut itselleen esimerkiksi myynnin, fuusion, saneerauksen, konkurssin, lakkauttamisen tai selvitystilan seurauksena liiketoimintamme, erityisiä etuja tai jonkin toimintayksikkömme liiketoiminnan, jonka kautta asiakas on antanut tietojaan meille, asiakkaan henkilötiedot siirtyvät kyseisen yrityksen omistukseen. Tällaisessa tapauksessa tietoja hankkiva yritys käyttää asiakkaan henkilötietoja edelleen tämän tietosuojalausunnon, mahdollisten täydentävien tietosuojailmoitusten ja asiakkaan määrittelemien tietosuojavalintojen mukaisesti.

Asiakkaan valinnat

Digital River kunnioittaa asiakkaan oikeutta valita tapa, jolla me keräämme, käytämme ja luovutamme häneen liittyviä tietoja. Pyydämme asiakasta yleensä ilmoittamaan valinnastaan samalla sivulla ja samassa yhteydessä, kun henkilökohtaisia tietoja annetaan.

Kun asiakas antaa henkilökohtaisia tietoja, voimme antaa asiakkaan valita, haluaako hän saada meiltä ja/tai yhteistyökumppaneiltamme lisätietoja tuotepäivityksistä, erikoistarjouksista ja hinnoista. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa koska tahansa. Jos asiakas ei enää halua saada meiltä myynninedistämisviestejä, asiasta voi ilmoittaa meille sähköpostitse osoitteeseen tai napsauttamalla sähköpostiviesteissämme olevaa tilauksenperuuttamislinkkiä (unsubscribe). Sähköpostissa tulee ilmoittaa selvästi, minkä suostumuksen asiakas haluaa peruuttaa. Huomaathan kuitenkin, että jos olemme saaneet luvan lisätä osoitetietosi kumppanimme postituslistalle, ja suostumus halutaan myöhemmin perua, asiakkaan on otettava yhteyttä myös kumppaniimme (tai käytettävä kumppanin lähettämissä sähköposteissa olevaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta), jotta asiakkaan nimi poistetaan kumppanin postituslistalta.

Jos asiakas hyväksyy istuntokohtaisen tai pysyvän evästeen, hän voi poistaa sen milloin tahansa oman selaimen avulla (eli heti kun hän poistuu verkkosivuiltamme). Jos asiakas ei halua ottaa evästeitä vastaan tai haluaa hallita evästeiden vastaanottamista yleensä, selain tulee asettaa torjumaan evästeet tai varoittamaan aina, kun eväste tallennetaan tietokoneelle. Vaikka evästeiden hyväksyminen ei ole pakollista, selaimen asettaminen hylkäämään evästeet voi rajoittaa näiden verkkosivujen ominaisuuksien ja toiminnan hyödyntämistä.

Me ja yhteistyökumppanimme käytämme palvelun tarjoajina kolmansia osapuolia, joihin kuuluvat esimerkiksi Google Analytics ja Omniture, jakaaksemme mainoksia Internetissä ja näillä verkkosivuilla. Mainosten avulla voidaan kerätä nimettömiä tietoja asiakkaiden tavasta käyttää verkkosivuja, joille kyseinen mainos on sijoitettu, tavasta reagoida näihin mainoksiin ja meidän, yhteistyökumppaniemme ja toimittajiemme tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin pikselitagien ja muiden verkkotekniikoiden avulla. Me ja yhteistyökumppanimme voimme käyttää nimettömiä tietoja tarjotaksemme asiakkaillemme tuotteita ja palveluja koskevia kohdistettuja mainoksia. Lisätietoja tästä käytännöstä ja valinnoista, joilla nimettömien tietojen käyttö voidaan estää, on osoitteessa www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp. Osoitteessa http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp on luettelo kaikista nimettömiä tietoja keräävistä kolmansista osapuolista, jotka toimivat palveluiden tarjoajina. Samassa osoitteessa voi määrittää, saavatko he käyttää kyseisiä nimettömiä tietoja. Jos asiakas valitsee, ettei hänestä saa kerätä tietoja evästeiden, jäljitteiden tai muiden välineiden avulla, olemassa olevat mainontaan liittyvät evästeet poistetaan ja tilalle asetetaan uusi eväste, joka osoittaa palvelun tarjoajille, että asiakkaan tulevia toimenpiteitä ei saa jäljittää, kun kyseinen eväste on havaittu (“ei jäljitystä -eväste”). Jos asiakkaan selaimelle on määritetty asetus evästeiden hylkäämiseksi ja asiakas käy verkkosivuillamme, joille on asetettu tietojen käyttökielto, “ei jäljitystä -evästettä” ei voida tallentaa asiakkaan tietokoneelle. Jos asiakas myöhemmin poistaa “ei jäljitystä -evästeet”, käyttää eri tietokonetta tai vaihtaa selainta, hänen on tehtävä samat asetukset uudelleen.

Tietojen tietosuoja

Olemme sitoutuneet pitämään asiakkaidemme henkilötiedot salassa. Olemme toteuttaneet fyysiset, tekniset ja hallinnolliset suojatoimenpiteet, jotka on suunniteltu asiakkaiden henkilötietojen suojaamiseen luvattomalta käytöltä ja levittämiseltä. Kun keräämme tai välitämme arkaluontoisia tietoja, kuten tilinumeroita, käytämme kyseisten tietojen suojaamiseen teollisuusstandardeihin perustuvia menetelmiä. Haluamme asiakkaidemme kuitenkin ymmärtävän, ettei yksikään verkkosivu, tietokanta tai järjestelmä ole täysin turvallinen eikä suojassa “hakkeroinnilta”. Asiakas on myös vastuussa siitä, etteivät henkilökohtaiset tiedot joudu vääriin käsiin ja ettei niitä käytetä väärin. Tämä onnistuu pitämällä salasana vain omassa tiedossa.

Eri maissa on erilaiset tietosuojaa koskevat lait ja vaatimukset. Huomaathan kuitenkin, että riippumatta siitä, missä henkilökohtaisia tietoja on kerätty, käytetty, siirretty tai säilytetty, jos ne on kerätty näiden verkkosivujen kautta, me suojaamme ne tämän tietosuojalausunnon, kaikkien asiakasta koskevien täydentävien tietosuojailmoitusten sekä sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Asiakkaan henkilötietojen käyttäminen ja korjaaminen

Pyrimme säilyttämään tietokannassamme olevien henkilökohtaisten tietojen tarkkuuden ja oikeellisuuden sekä pitämään nämä tiedot ajan tasalla. Takaamme henkilökohtaisiin tietoihin pääsyn asiaa koskevien lakien mukaisesti, jotta epätarkkuudet voidaan korjata tai henkilökohtaiset tiedot voidaan päivittää.

Jos haluat tarkastella, korjata tai estää henkilötietojasi, ota meihin yhteyttä lähettämällä kirje postiosoitteeseen ja merkitsemällä vastaanottajaksi: Privacy Department, Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare, Ireland tai lähettämällä meille sähköposti osoitteeseen privacy@digitalriver.com. Voit kirjoittaa äidinkielelläsi.

Kun otat meihin yhteyttä, saatamme pyytää lisätietoja henkilöllisyyden varmistamiseksi ja asiakasturvan takaamiseksi. Useimmiten sallimme pääsyn tietoihin ja korjaamme tai poistamme havaitsemasi väärät tiedot. Pidätämme kuitenkin oikeuden rajoittaa tai kieltää asiakkaan pyynnön lain määräämien rajoitusten puitteissa, jos tietojen luovuttaminen voi johtaa voimassa olevien lakien ja säännösten rikkomiseen, eli siinä tapauksessa, että tiettyihin tietoihin liittyy jokin laillinen velvoite tai jos asiakas ei ole esittänyt riittäviä todisteita henkilöllisyydestään. .

Linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille

Tätä tietosuojalausuntoa sovelletaan ainoastaan näiden verkkosivujen ja kaikkien muiden verkkosivujen, joilla tämä tietosuojalausunto on näkyvissä, kautta asiakkailta ja asiakkaista keräämiemme tietojen käyttöön ja levittämiseen. Sitä ei sovelleta yhteistyökumppaniemme, palvelun tarjoajiemme tai kolmansien osapuolten verkkosivulta kerättyihin tietoihin, vaikka kyseisillä verkkosivuilla on linkki näille verkkosivuille tai näillä verkkosivuilla linkki kyseisille verkkosivuille. Emme vastaa yhteistyökumppaniemme, palvelun tarjoajiemme tai kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä. Jos annat tietojasi muille osapuolille, kyseisille kolmansille osapuolille luovutettujen tietojen käyttöön ja levittämiseen voidaan soveltaa eri ehtoja. Lue kullakin käyttämälläsi verkkosivustolla julkaistu tietosuojalausunto.

Lapsia koskeva yksityisyydensuoja

Nämä verkkosivut eivät ole suunnattu tai tarkoitettu lapsille. Jos et ole vielä täysi-ikäinen tai et voi tehdä laillisia sopimuksia kotimaassasi, sinun ei tule käyttää näitä verkkosivuja ilman aikuisen valvontaa. Noudatamme lasten tietojen keräämistä ja käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä, jos sellaisesta on säädetty sovellettavissa lakimääräyksissä. Jos epäilet, että olemme saaneet tietoja lapselta tai muulta kyseisen lain suojaamalta henkilöltä, ota meihin välittömästi yhteyttä lähettämällä kirje postiosoitteeseemme ja merkitsemällä vastaanottajaksi Digital Riverin Privacy Department, Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare, Ireland tai lähettämällä meille sähköposti osoitteeseen privacy@digitalriver.com. Teemme tämän jälkeen tarvittavat toimenpiteet kyseisten tietojen poistamiseksi tietokannoistamme.

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on jotakin kysyttävää tai haluat antaa palautetta tästä tietosuojalausunnosta tai tietosuojakäytännöistämme tai sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, joihin ei ole vastausta verkkosivuillamme, voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

Voit kirjoittaa meille äidinkielelläsi.