PRIVACYVERKLARING VAN DIGITAL RIVER

Laatst bijgewerkt op: 22 februari 2012

DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN OF UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VIA DEZE WEBSITE BIJ DIGITAL RIVER IN TE DIENEN, GAAT U AKKOORD MET DE VERZAMELING, HET GEBRUIK, DE OVERDRACHT EN DE VRIJGAVE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ZOALS BESCHREVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING.

Reikwijdte van deze Privacyverklaring

Algemeen. Deze Privacyverklaring is van toepassing op elke website die door Digital River Ireland Ltd, Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare, Ierland (“Digital River”) wordt beheerd. U hebt via een hyperlink op die website toegang tot deze Privacyverklaring. Als u via deze website producten aankoopt, is het belangrijk te weten dat deze website door Digital River wordt beheerd en gerund in overeenkomst met de dochteronderneming van Digital River die als verkoper van producten in de verkoopvoorwaarden op deze website staat vermeld.

Digital River respecteert de privacy van onze klanten, partners en leveranciers van producten of services, en opdrachtgevers. Het doel van deze Privacyverklaring is om u te informeren over de manier waarop wij persoonlijke gegevens verzamelen op het moment dat u deze website gebruikt, en hoe wij andere informatie met betrekking tot uw interactie met deze website verzamelen zonder u daarbij als individu te identificeren; hoe wij de verzamelde informatie gebruiken, verwerken en vrijgeven; en de opties die u mogelijk hebt met betrekking tot de manier waarop wij die informatie verzamelen en gebruiken. Wat betreft de verwerking van de aan ons gegeven persoonlijke gegevens is het ons doel om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy en om de gebruikers van onze website op de hoogte te stellen van, keus te geven over en toestemming te vragen voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving.

'Persoonlijke gegevens' houdt in informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd wordt, ofwel op zichzelf staand ofwel in combinatie met andere informatie die wij ter beschikking hebben.

Aanvullende privacymededelingen. Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangevuld of gewijzigd via aanvullende "Privacymededelingen" die op deze website worden bekendgemaakt. Een dergelijke Privacymededeling biedt aanvullende informatie over de manier waarop wij informatie verzamelen en verwerken, specifiek waar dergelijke Privacymededeling verschijnt, en is bedoeld om samen met deze Privacyverklaring gelezen te worden.

Privacybeleid en -verklaringen van derden. Als u een website bezoekt waarop wij producten of services te koop aanbieden, ziet u vaak onze webpagina's geïncorporeerd met de naam en het merk van de organisatie waarvan u de producten koopt. Als het privacybeleid of de privacyverklaring van een van onze partners ook op deze website wordt weergegeven, is deze Privacyverklaring van toepassing op ons gebruik van alle informatie die door ons wordt verzameld, en is het privacybeleid of de privacyverklaring van onze partner van toepassing op alle informatie die aan die partner wordt gegeven zoals beschouwd in deze Privacyverklaring en eventuele aanvullende Privacymededelingen.

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Deze updates kunnen onder andere een afspiegeling zijn van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving, regels of richtlijnen, wijzigingen in onze gegevensverzamelingspraktijken en/of wijzigingen in onze onderneming of services. Wijzigingen in onze Privacyverklaring treden 30 dagen na bekendmaking in werking en zijn alleen van toepassing op uw persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben als u de website hebt gebruikt nadat de herziene verklaring effectief in werking is getreden. Als wijzigingen in onze Privacyverklaring van wezenlijke invloed zijn op de manier waarop wij gebruik kunnen maken van de Persoonlijke gegevens die wij voorafgaand aan de datum van de gewijzigde verklaring van u hebben verzameld, zullen wij u vragen met de gewijzigde Privacyverklaring in te stemmen. Wij zullen een herziene versie van deze Privacyverklaring op de website plaatsen met een datum waarop de herziening in werking treedt, om u te laten weten dat we de Privacyverklaring hebben gewijzigd.

Verzameling van informatie

Wij verzamelen de persoonlijke informatie die u tijdens uw gebruik van deze website aan ons geeft. Dit kan inclusief, maar niet beperkt zijn tot, de volgende situaties: wanneer u informatie geeft op het moment dat u informatie vraagt over een product of service of een product of service gebruikt dat/die via deze website beschikbaar is, of informatie geeft wanneer u een product of service via deze website aankoopt; wanneer u aan een prijsvraag of aanbieding meedoet, u voor een nieuwsbrief aanmeldt of andere informatiehulpmiddelen gebruikt; en wanneer u een bestelling indient of producten aankoopt, downloadt en/of registreert en/of u aanmeldt voor aanvullende services.

De informatie die wij verzamelen kan inclusief, maar niet beperkt zijn tot uw naam, e-mailadres, IP-adres, factuur- en/of verzendadres, telefoonnummer, betaalrekeninggegevens en andere informatie die u hebt ingediend zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren om fraude te voorkomen. Als u onze klantenservice belt, kunnen wij persoonlijke gegevens verzamelen die u bewust en vrijwillig aan een medewerker van onze klantenservice opgeeft.

Daarnaast verzamelen wij informatie die automatisch door uw webbrowser aan ons wordt doorgestuurd. Dit kan inclusief zonder beperkingen informatie zijn waardoor u niet persoonlijk identificeerbaar bent (zoals de datum en tijd van uw bezoek). De gegevens die wij op deze manier ontvangen, hangen af van de instellingen van uw webbrowser. Als u bij een van uw bezoeken aan deze website een gebruikersidentiteit hebt aangemaakt, kunnen wij de informatie van uw browser koppelen aan informatie waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd en deze gebruiken voor situaties die hieronder worden beschreven. Controleer de instellingen van uw webbrowser als u meer wilt weten over welke informatie uw browser doorstuurt of hoe u de instellingen daarvan kunt wijzigen.

Cookies en webbeacons

Wij verzamelen standaard niet als persoonlijk identificeerbare informatie door middel van webtechnologieën, waaronder zonder beperkingen “sessiecookies”, “permanente cookies”, “JavaScript-labels” en “webbeacons” (ook wel “trackingpixels”, “pixellabels” of “actielabels” genoemd). Naarmate internet verder ontwikkelt, kunnen wij voor dit doel verschillende soorten technologieën implementeren en gebruiken.

Cookies. Op het moment dat u deze website bezoekt, ontvangt uw computer één of meer “cookies” waarmee wij uw gebruik van deze website, onze services en/of de services van onze partners kunnen personifiëren en ondersteunen. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat door een webserver naar de webbrowser van uw computer wordt overgebracht en op een later moment door een webserver in hetzelfde domein kan worden gelezen. Als u geen cookies wilt ontvangen of zelf wilt bepalen wanneer u in het algemeen cookies accepteert, kunt u uw browser instellen om deze af te wijzen of u te waarschuwen wanneer een cookie op uw computer wordt geplaatst. In het gedeelte “Uw opties” hieronder vindt u meer informatie hierover. Hoewel u niet verplicht bent cookies te accepteren, kunt u mogelijk niet alle functies en opties van deze website gebruiken als u uw browser instelt om cookies af te wijzen.

Een website kan de aan u aangeboden informatie door middel van cookies aanpassen aan uw gebruik van deze website (zoals de weergave van gepersonifieerde content en gerichte reclame bij uw volgende bezoeken aan deze website), en kan u tijd besparen door informatie op te slaan zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren bij uw volgende gebruik van onze website. Wij kunnen zelf cookies op deze website plaatsen, of dit doen uit naam van onze partner die op deze website adverteert of uit naam van zijn serviceproviders. Over het algemeen bent u via cookies niet persoonlijk identificeerbaar. Als u echter bij een van uw bezoeken aan deze website een gebruikersidentificatie hebt aangemaakt, kunnen wij de cookie aan gegevens koppelen waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden Wij kunnen op deze website een combinatie van “sessiecookies” en “permanente cookies” gebruiken. Deze worden hieronder nader beschreven.

Sessiecookies. Een “sessiecookie” is een tijdelijke cookie die verloopt wanneer u uw browser sluit. Een sessiecookie geeft een willekeurig gegenereerd, uniek identificatienummer aan uw computer wanneer u deze website bezoekt. Door aan uw computer een nummer toe te wijzen, kunnen de functies van onze websites op juiste wijze worden uitgevoerd door ons toe te staan een handeling tijdens uw sessie permanent te handhaven, bijvoorbeeld de inhoud van uw winkelmand bij de kassa. Wij gebruiken sessiecookies ook om anonieme informatie (informatie waarmee u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd) te verzamelen over de wijze waarop bezoekers deze website gebruiken: welke pagina's zij bezoeken, welke koppelingen zij gebruiken, hoe lang zij elke pagina bekijken. Wij analyseren deze informatie (ook wel “klikstroominformatie” genoemd) om de belangen en wensen van onze bezoekers beter te begrijpen en de inhoud en functionaliteit van deze website te verbeteren.

Permanente cookies. In tegenstelling tot een “sessiecookie” vervalt een permanente cookie niet wanneer u uw browser sluit. Deze blijft op uw computer totdat de ingestelde vervaldatum is bereikt (bijvoorbeeld aan het eind van het kalenderjaar) of totdat u de cookie verwijdert. Permanente cookies kunnen worden gebruikt om uw computer te "labelen" zodat de eerstvolgende keer dat u (of iemand die uw computer gebruikt) de site bezoekt, u door onze server wordt herkend, niet vanwege uw naam, maar door de “label” op uw computer. Hiermee zijn wij in staat u een persoonlijke ervaring te bieden, ondanks dat we niet weten wie u bent. Met permanente cookies zijn wij tevens in staat exactere gegevens te verzamelen over de manier waarop deze website wordt gebruikt. Bijvoorbeeld hoe men deze website bij een eerste bezoek gebruikt en hoe vaak men terugkeert. Met permanente cookies kunnen wij u een meer persoonsgerichte winkelervaring bieden en in sommige gevallen voorkomen dat u gegevens die al in onze database voorkomen, opnieuw moet invoeren.

Webbeacons. Wanneer u deze website bezoekt, kan uw computer één of meer “webbeacons” ontvangen om ons te helpen op deze website cookies te plaatsen om anonieme informatie van onze bezoekers over het gebruik van deze website te verzamelen en u op deze website en via onze partners aangepaste en gerichte content te bieden. Webbeacons (ook wel “trackingpixels”, “1x1 gifs”, “single-pixel gifs”, “pixellabels” of “actielabels” genaamd) zijn grafische afbeeldingen, meestal niet groter dan 1 pixel x 1 pixel, die op verschillende plaatsen op deze website zijn geplaatst. Deze webbeacons helpen ons ook bij de identificatie van typen webbrowser, zoektermen waarmee bezoekers op onze website zijn terechtgekomen en de domeinnamen van websites die bezoekers naar onze website verwijzen. Wij kunnen zelf cookies op deze website plaatsen, of dit doen uit naam van onze partner wiens merknaam op deze website staat, of uit naam van zijn serviceproviders. Webbeacons helpen ons ook uw IP-adres te identificeren. Met de informatie die door webbeacons wordt verzameld, kunt u niet persoonlijk worden geïdentificeerd. Als u echter bij een van uw bezoeken aan deze website een gebruikersidentiteit hebt aangemaakt, bijvoorbeeld door een aankoop te doen, kunnen wij de informatie die door webbeacons wordt verzameld, koppelen aan de gegevens waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd en deze gegevens op dezelfde wijze gebruiken als wij de gegevens die door cookies worden verzameld, gebruiken. Wij gebruiken webbeacons ook om meer informatie te geven over e-mails die wij versturen. Een webbeacon in een e-mailbericht geeft ons specifiek informatie over feiten zoals of u een e-mail hebt ontvangen of geopend en of u op de e-mail die u van ons op aanvraag hebt ontvangen, hebt gereageerd.

Opslag, gebruik en uitwisseling van informatie

Digital River Ireland Limited is een dochtervennootschap van Digital River, Inc., een Amerikaanse onderneming die is gevestigd te 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, VS. Alle door u aan ons doorgegeven persoonlijke informatie wordt in eerste instantie op onze computerservers in Ierland verwerkt, maar kan ook worden doorgestuurd naar andere ondernemingen van Digital River voor de doelstellingen die in deze Privacyverklaring uiteengezet zijn evenals voor de administratieve doelstellingen van de bedrijfsgroep. Dit houdt een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan Digital River Inc. in de Verenigde Staten van Amerika in.

In sommige gevallen (omdat wij dit vanwege onze contractuele verbintenissen aan u verplicht zijn) kan deze informatie ook worden doorgestuurd naar of beschikbaar gesteld worden aan (i) derden die services aan Digital River bieden of (ii) producenten, licentiehouders en/of leveranciers die binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”), de Verenigde Staten van Amerika of een ander grondgebied buiten de EER gevestigd zijn.

In alle gevallen waarin uw persoonlijke gegevens buiten de EER worden doorgegeven naar andere organisaties van Digital River of naar onze serviceproviders in landen die niet over dezelfde mate van gegevensbescherming beschikken als de EER-lidstaten, heeft Digital River maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Ons gebruik van uw persoonlijke informatie. Wij kunnen de door ons verzamelde persoonlijke informatie voor de volgende doelstellingen gebruiken:

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als wij deze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij deze in eerste instantie hebben verzameld (of waarvoor u vervolgens toestemming hebt gegeven) of voor andere legitieme doeleinden (zoals de naleving van richtlijnen) of zoals via toepasselijk recht is toegestaan. Wij nemen de toepasselijke wetgeving in acht en nemen alle redelijke stappen om te verzekeren dat ieder individu dat, of iedere entiteit die op grond van bovenstaande doeleinden persoonlijke informatie ontvangt, verplicht is de persoonlijke gegevens namens u te beschermen en te beveiligen.

Ons gebruik van anonieme informatie. De anonieme informatie die door ons wordt verzameld, kunnen wij gebruiken:

Daarnaast kunnen wij persoonlijke informatie onherkenbaar maken door alle gegevens waarmee u specifiek kan worden geïdentificeerd, te verwijderen en de rest te gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Onze partners Wanneer wij via een website producten te koop aanbieden, doen wij dit als een onafhankelijke e-commerce reseller van, of serviceprovider voor, de partner wiens naam en/of logo op de betreffende website staat. In verband met uw aankoop van een product of service via een online winkel die wij beheren en van de gezamenlijke merknaam van onze partner is voorzien, zullen wij bepaalde persoonlijke informatie en/of anonieme informatie die u in verband met uw aankoop opgeeft, aan onze partner doorgeven voor rapportagedoeleinden, om onze partner of zijn serviceprovider in staat te stellen uw aankoop te registreren, om u toegang te geven tot de producten of services die onze partner of zijn leveranciers leveren, om garantie, technische ondersteuning of serviceverlening na verkoop te bieden, om onze partner of zijn toeleverancier toestemming te geven berichten naar u te sturen als u daarvoor uw toestemming hebt gegeven, om onze partner of zijn serviceprovider in staat te stellen services te leveren die in verband staan met deze website zoals klantenservice of een eenmalige aanmeldingsfunctie op deze website en de website van onze partner, of voor vergelijkbare doeleinden teneinde aan onze verplichtingen ten opzichte van u te kunnen voldoen. We kunnen ook bepaalde persoonlijke gegevens die u in verband met uw aankoop hebt opgegeven, aan de uitgever of producent van een door u aangekocht product doorgeven, of aan de operateur van een service waarvan u van ons servicegebruiksrechten hebt aangekocht, als deze verschilt van de partner wiens naam en/of logo op deze website staat. Het privacybeleid van onze partner, en van de uitgever, producent of operateur van het product dat of de service die u aankoopt, bepaalt op welke wijze die partij de persoonlijke informatie die wij aan hen doorgeven, gebruikt en beschermt.

Onze serviceproviders. Wij maken gebruik van andere bedrijven, inclusief maar niet beperkt tot onze zakelijke relaties, om gezamenlijke services of uit onze naam bepaalde services aan ons te bieden en ons te helpen onze onderneming uit te voeren. Voor zover door toepasselijke wetten is toegestaan, kunnen wij bijvoorbeeld onze bedrijfspartners en/of andere bedrijven gebruiken om deze website te hosten of te onderhouden, creditcardbetalingen te verwerken, services voor de screening en/of detectie van fraude te bieden, controles op gegevensintegriteit uit te voeren, u een kredietlimiet aan te bieden, services voor websiteoptimalisatie te bieden, uw bestelling te vervullen, Betalingen te innen, om reclame op deze website en websites van derden te plaatsen, om post of e-mail te versturen en/of klantenservice te bieden. Wij kunnen uw gegevens met onze serviceproviders uitwisselen in verband met hun toelevering van services aan ons. Deze bedrijven zijn contractueel verplicht alle gegevens die wij met hen uitwisselen, uitsluitend te gebruiken om uit onze naam services aan ons te verlenen en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet met onze partners of ongerelateerde derden uitwisselen voor gebruik in hun eigen marketingdoeleinden zonder uw toestemming.

Teneinde aan wettelijke vereisten te voldoen, aan ordehandhaving mee te werken, fraude en andere misdaden te voorkomen en juridische rechten, eigendommen, u en anderen te beschermen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving kunnen wij de persoonlijke gegevens die wij op deze website verzamelen, vrijgeven zonder u daarvan op de hoogte te stellen wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat vrijgave juist is teneinde de wetgeving of wettelijke vereisten na te leven; teneinde aan een overheids-, administratieve of rechterlijke procedure, verplichting of beslissing, zoals een dagvaarding of rechterlijke beslissing te voldoen; teneinde samen te werken met ordehandhavende of andere staatsonderzoeken (zonder dat de ordehandhavende of staatsinstelling die om de informatie vraagt, ons officieel een dagvaarding betekent); teneinde een mogelijke misdaad, zoals fraude of identiteitsdiefstal, te voorkomen of te onderzoeken; teneinde een contract na te leven; teneinde de juridische rechten, het eigendom of de veiligheid van Digital River, onze bedrijfspartners, en hun respectievelijke werknemers, cliënten, partners en vertegenwoordigers, andere gebruikers of het algemeen belang te beschermen; of uw essentiële belangen te beschermen als wij dit noodzakelijk achten. Daarnaast kunnen wij onze serverlogboeken inzien voor beveiligingsdoeleinden, bijvoorbeeld om inbraakpogingen in ons netwerk te detecteren. Indien wij criminele activiteiten vermoeden, kunnen wij onze serverlogboeken (die de IP-adressen van onze bezoekers bevatten) met de betreffende onderzoeksinstanties uitwisselen die dergelijke informatie kunnen gebruiken om individuen te traceren en te identificeren. Wij behouden ons tevens het recht voor eventuele activiteiten, waarvan wij te goeder trouw aannemen dat deze in strijd zijn of kunnen zijn met de van toepassing zijnde wetten, regels of voorschriften, bij de toepasselijke instanties voor ordehandhaving te rapporteren zonder u hierover voorafgaand te informeren.

In verband met bedrijfsevenementen. Indien één van onze bedrijfspartners of een derde partij onze onderneming, een specifiek aandeel van onze onderneming of een van onze uitvoerende sectoren heeft overgenomen, bijvoorbeeld ten gevolde van een verkoop, reorganisatie, insolventie, ontbinding of liquidatie, en u via hen aan ons informatie hebt opgegeven, wordt uw persoonlijke informatie eigendom van die onderneming. In dat geval is het gebruik van uw persoonlijke gegevens door het verwervende bedrijf nog steeds onderworpen aan deze Privacyverklaring, eventuele aanvullende Privacymededelingen en de privacyvoorkeuren die u aan ons hebt gemeld.

Uw bepalingen

Digital River respecteert uw recht tot het maken van keuzes over de wijze waarop wij de gegevens over u verzamelen, gebruiken en vrijgeven. Wij vragen u meestal uw keuzes duidelijk te maken op het moment en op de pagina waarop u uw persoonlijke gegevens invoert.

Wanneer u uw persoonlijke gegevens indient, kunnen wij u de keuze bieden of u in de toekomst informatie van ons en/of onze partners wilt ontvangen, bijvoorbeeld met betrekking tot updates, upgrades, speciale aanbiedingen en prijzen. U hebt het recht uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Als u besluit niet langer reclameberichten van ons te willen ontvangen, dan kunt u ons hierover inlichten door een e-mail te sturen naar remove@digitalriver.com of door een afmeldingkoppeling in onze e-mail te volgen. geef in uw e-mail aan ons duidelijk aan welke toestemming u intrekt. Let wel dat als u ons toestemming hebt gegeven uw contactgegevens aan de mailinglijst van onze partners door te geven en u later deze toestemming wilt intrekken, u contact moet opnemen met onze partner (of de verwijderingoptie moet gebruiken in de e-mails die onze partner u stuurt) om uw naam van de mailinglijst van onze partner te laten verwijderen.

Als u een sessiecookie of permanente cookie accepteert, kunt u deze op elk moment via uw webbrowser verwijderen (bijvoorbeeld zodra u onze website verlaat). Als u geen cookies wilt ontvangen of zelf wilt bepalen wanneer u in het algemeen cookies accepteert, kunt u uw browser instellen om deze af te wijzen of u te waarschuwen wanneer een cookie op uw computer wordt geplaatst. Hoewel u niet verplicht bent cookies te accepteren, kunt u mogelijk niet alle functies en opties van deze website gebruiken als u uw browser instelt om cookies af te wijzen.

Wij en onze partners gebruiken externe serviceproviders, die inclusief maar niet beperkt kunnen zijn tot Google Analytics en Omniture, om namens ons op internet en soms ook op deze website reclame te plaatsen. Deze reclame kan anonieme gegevens verzamelen over uw bezoeken aan de website waarop dergelijke reclame is geplaatst, en over uw interactie met deze reclame en de producten en services die door ons, onze partners en onze leveranciers worden aangeboden. Dit gebeurt door middel van een pixellabel of andere webtechnologieën. Wij en onze partners kunnen deze anonieme informatie gebruiken om u gerichte reclame over producten en services aan te bieden. Als u meer informatie over deze praktijken wilt hebben en wilt weten welke opties u hebt om het gebruik van deze anonieme informatie tegen te gaan, kijkt u op www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp. U kunt een lijst inzien van externe serviceproviders die anonieme gegevens verzamelen, en/of u afmelden voor dergelijke verzameling van anonieme gegevens over u, via http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Als u zich onttrekt van de verzameling van uw informatie via cookies, webbeacons en andere hulpmiddelen, worden uw huidige reclame cookie(s) verwijderd en zal een nieuwe cookie zich proberen te plaatsen om serviceproviders instructies te geven uw toekomstige activiteiten niet te volgen wanneer deze cookie (een do-not-trackcookie) wordt gedetecteerd. Als uw browser is geconfigureerd om cookies af te wijzen, kan bij uw bezoek aan onze afmeldingpagina geen do-not-trackcookie op uw computer worden geplaatst. Als u vervolgens de do-not-trackcookies wist, een andere computer gebruikt of van webbrowser verandert, moet u zich nog een keer afmelden.

De beveiliging van informatie

Wij zetten ons in om alle persoonlijke gegevens veilig te stellen. Wij hebben fysieke, technische en administratieve beveiligingsmechanismen geïmplementeerd die zijn ontworpen om uw persoonlijke gegevens redelijkerwijze te beschermen tegen ongemachtigde toegang en openbaring. Wanneer wij gevoelige informatie zoals een rekeningnummer verzamelen of doorsturen, gebruiken wij voor deze industrie standaardmethoden om die informatie te beschermen. Het is echter belangrijk dat u begrijpt dat geen enkele website of database en geen enkel systeem volledig beveiligd is tegen hackers. U bent er zelf tevens verantwoordelijk voor redelijke stappen te ondernemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde vrijgave of misbruik door bijvoorbeeld uw wachtwoord te beschermen.

Verschillende landen hebben verschillende wetgevingen en richtlijnen met betrekking tot privacy. U kunt er echter van op aan dat - ongeacht waar uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, doorgestuurd of opgeslagen - als uw gegevens via deze website zijn verzameld, deze door ons worden beschermd in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring, eventuele aanvullende Privacymededelingen die op u van toepassing zijn, en toepasselijke wetten, regels en richtlijnen.

Toegang tot en correctie van uw persoonlijke informatie

Wij streven ernaar de nauwkeurigheid en integriteit van de persoonlijke gegevens in onze databases te handhaven en die informatie up-to-date te houden. Wij bieden u manieren om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens zoals dit bij de wet is vereist, zodat u onnauwkeurigheden kunt corrigeren of uw persoonlijke gegevens kunt bijwerken.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, corrigeren of betwisten, kunt u per post contact met ons opnemen. U schrijft naar Digital River, ter attentie van: de Privacy Department. Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare, Ierland Of u kunt een e-mail sturen naar privacy@digitalriver.com. U kunt ons in uw eigen taal schrijven.

Als u met ons contact opneemt, kunnen wij voor uw eigen beveiliging om extra informatie vragen om uw identiteit te verifiëren. In de meeste gevallen zullen wij de door u gevraagde toegang verlenen en eventuele onjuiste persoonlijke gegevens die u ontdekt, corrigeren of verwijderen. Wij behouden ons echter het recht voor om uw verzoek - voor zover toegestaan bij de toepasselijke wetgeving - te beperken of af te wijzen als de vrijgave van informatie kan leiden tot een overtreding van de toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in geval van een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens te bewaren, of als u onvoldoende bewijs hebt kunnen leveren van uw identiteit. .

Koppelingen naar websites van derden

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op het gebruik en de vrijgave van informatie die wij van en over u via deze website en alle andere websites waarop deze Privacyverklaring staat, verzamelen. De Privacyverklaring is niet van toepassing op informatie die op de websites van onze partners, serviceproviders of andere derden wordt verzameld, zelfs als hun website naar deze website verwijst, of deze website naar die van hen verwijst. Wij hebben geen controle over het privacybeleid van onze partners, serviceproviders of andere derden. Als u informatie aan derden vrijgeeft, kunnen andere bepalingen gelden voor hun gebruik en vrijgave van de informatie die aan dergelijke derden wordt vrijgegeven. Het is belangrijk dat u de privacyverklaring leest van elke website die u bezoekt.

De privacy van kinderen

Deze website is niet gericht op of bedoeld voor kinderen. Als u nog niet meerderjarig bent of nog niet in een positie bent om in uw land een wettelijke overeenkomst te sluiten, kunt u deze website alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Ons doel is te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en richtlijnen met betrekking tot de verzameling en het gebruik van informatie van kinderen aangezien dergelijke bepalingen bij de wet zijn bepaald. Als u van mening bent dat wij informatie hebben ontvangen van een kind of andere persoon die door dergelijke wetgeving zijn beschermd, vragen wij u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen. Dit kunt u schriftelijk doen via de Privacy Department van Digital River, Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare, Ierlandof door een e-mail te sturen naar privacy@digitalriver.com. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om deze informatie uit onze database te verwijderen.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt, of bezorgd bent over deze Privacyverklaring of onze privacypraktijken, of als u privacygerelateerde vragen hebt die online niet zijn beantwoord, kunt u op een van de volgende methoden contact met ons opnemen:

U kunt ons in uw eigen taal schrijven.