SEKRETESSPOLICY FÖR DIGITAL RIVER

Senaste uppdatering: 2012-02-22

GENOM ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER SKICKA PERSONUPPGIFTER TILL DIGITAL RIVER VIA DEN HÄR WEBBPLATSEN, GODKÄNNER DU INSAMLING, ANVÄNDNING, ÖVERFÖRING OCH ÅTKOMST TILL DINA PERSONUPPGIFTER PÅ DET SÄTT SOM BESKRIVS I DENNA POLICY FÖR SEKRETESS PÅ INTERNET.

Sekretesspolicyns omfattning

Allmänt. Denna Sekretesspolicy gäller alla webbplatser som drivs av Digital River Ireland Ltd, Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare, Irland (”Digital River”) där man kan nå Sekretesspolicyn med en hyperlänk från den webbplatsen. Om du köper produkter från den här webbplatsen ber vi dig uppmärksamma att Digital River är värdar för och driver webbplatsen under ett avtal med Digital Rivers dotterbolag, som är registrerade som produkternas säljare i webbplatsens säljvillkor.

Digital River respekterar integriteten hos våra kunder, partner och produkt- eller tjänsteleverantörer. Syftet med denna Sekretesspolicy är att informera om hur vi samlar in personuppgifter när du använder webbplatsen, och hur vi samlar in annan information om hur du interagerar med webbplatsen utan att identifiera dig som individ; hur vi använder, hanterar och redovisar insamlad information; och om de val du har i fråga om hur vi använder informationen. Vårt mål vid hantering av de personuppgifter som vi samlar in är att följa tillämplig lagstiftning för dataskydd och sekretess och att erbjuda dem som använder vår webbplats möjlighet att bli informerade, välja och godkänna hur personuppgifterna med avseende på bearbetning i marknadssyfte, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och tillämpning.

"Personuppgifter" innebär information som identifierar dig som person, antingen i sig eller tillsammans med annan information som är tillgänglig för oss.

Ytterligare sekretessmeddelanden. Denna Sekretesspolicy kan då och då utökas eller rättas med ytterligare ”Sekretessmeddelanden” som publiceras på webbplatsen. Sådana Sekretessmeddelanden innehåller tilläggsinformation om hur vi samlar in och hanterar information just där det Sekretessmeddelandet visas, och de är avsedda att läsas tillsammans med denna Sekretesspolicy.

Sekretesspolicyer eller meddelanden från tredje part. Om du använder en webbplats där vi erbjuder produkter eller tjänster till salu, ser du ofta vårt varumärke tillsammans med det vars produkt du köper på webbsidorna. Om sekretesspolicyn eller meddelandet från någon av våra partner också visas på den här webbplatsen gäller denna Sekretesspolicy hur vi använder den information som vi samlar in, och vår partners sekretesspolicy eller meddelande gäller den information som partnern samlar in enligt denna Sekretesspolicy och eventuella ytterligare Sekretessmeddelanden.

Ändringar av den här Sekretesspolicyn

Den här Sekretesspolicyn uppdateras då och då. Dessa uppdateringar kan gälla bland annat ändringar av tillämpliga lagar, regler och förordningar, ändringar av våra datainsamlingsrutiner och/eller ändringar av vår verksamhet eller våra tjänster. Ändringar av vår Sekretesspolicy träder i kraft 30 dagar efter publicering och gäller endast dina personuppgifter som vi har lagrat om du använder webbplatsen efter det att den ändrade policyn har trätt i kraft. Om ändringarna av Sekretesspolicyn påverkar hur vi använder Personuppgifter som vi har samlat in från dig innan policyn ändrades, kommer vi att be dig välja om du vill godkänna den ändrade Sekretesspolicyn. Vi publicerar en uppdaterad version av Sekretesspolicyn på webbplatsen med ett reviderat första giltighetsdatum, så att du vet att vi har uppdaterat Sekretesspolicyn.

Informationsinsamling

Vi samlar in personuppgifter som du anger när du använder webbplatsen. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, följande situationer: om du uppger personuppgifter i samband med att du begär information om, eller använder, en produkt eller tjänst som finns på webbplatsen, eller uppgifter som du uppger när du köper en produkt eller tjänst genom webbplatsen; om du är med i en tävling eller en kampanj, beställer ett nyhetsbrev eller utnyttjar andra informationsverktyg; eller om du skickar en beställning eller gör ett inköp, laddar ner och/eller registrerar produkter och/eller registrerar dig för tilläggstjänster.

Den information som vi samlar in kan inkludera, men är inte begränsat till, ditt namn, e-postadress, IP-adress, fakturerings- och/eller leveransadress, telefonnummer, kontoinformation för betalning och annan information om dig som skickas för att verifiera vem du är eller förhindra bedrägeri. Om du ringer vår kundtjänst kan vi samla in personuppgifter som du medvetet och självmant tillhandahåller i din kontakt med vår kundtjänstpersonal.

Vi samlar också in information som din webbläsare skickar automatiskt, vilket kan inkludera, utan begränsning, information som inte identifierar dig personligen (som datum och klockslag för ditt besök). Vilken information vi får på detta sätt beror på inställningarna i din webbläsare. Om du har skapat en användaridentitet under ett av dina besök på den här webbplatsen, kan vi länka den information som din webbläsare tillhandahåller till information som identifierar dig personligen och använda den i de syften som beskrivs nedan. Granska inställningarna i din webbläsare om du vill veta vilken information webbläsaren skickar eller hur du kan ändra dina inställningar.

Cookies och webbfyrar

Vi samlar information som normalt inte är personligt identifierbar med hjälp av webbtekniker, inklusive men inte begränsat till ”sessionscookies”, ”kvarvarande cookies”, ”JavaScript-taggar” och ”webbfyrar” (kallas även ”spårningspixlar”, ”pixeltaggar” eller ”åtgärdstaggar”). I takt med att Internet utvecklas kan vi komma att använda andra typer av tekniker i detta syfte.

Cookies. När du besöker den här webbplatsen kan din dator ta emot en eller flera ”cookies” som hjälper till att personanpassa och stödja din användning av webbplatsen, våra tjänster och/eller våra partners tjänster. En ”cookie” är en liten fil som överförs till din dators webbläsare från en webbserver och kan läsas av en webbserver inom samma domän vid ett senare tillfälle. Vill du inte ta emot cookies, eller vill bestämma när du godkänner cookies i allmänhet, kan du ställa in webbläsaren så att den avvisar cookies eller varnar dig när en cookie läggs i datorn. Mer information om detta finns i avsnittet ”Dina val” nedan. Du måste inte godta våra cookies, men om du ställer in webbläsaren på att avvisa cookies kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.

Cookies gör det möjligt för en webbplats att anpassa den information som visas (till exempel personanpassat innehåll eller riktade annonser vid senare besök på webbplatsen) och för att spara tid genom att lagra information, så att du inte behöver ange den på nytt vid senare besök. Vi kan placera cookies på webbplatsen direkt eller åt den partner vars annonser visas på webbplatsen eller dess tjänsteleverantörer. I allmänhet identiferar cookies inte dig personligen. Om du har skapat en användaridentitet under ett besök på webbplatsen kan vi dock länka cookien till information som identifierar dig som person. Vi kan använda en kombination av ”sessionscookies” och ”kvarvarande cookies” på webbplatsen, vilket beskrivs vidare nedan.

Sessionscookies. En ”sessionscookie” är en temporär cookie som upphör att gälla när du stänger webbläsaren. En sessionscookie tilldelar din dator ett slumpgenererat, unikt ID-nummer när du besöker webbplatsen. Detta ID-nummer gör att funktionerna på webbplatsen underlättas genom att vi kan bevara ett konstant ”tillstånd” för din session, till exempel behålla innehållet i din kundvagn vid utcheckning. Vi använder också sessionscookies för att samla in anonym information (dvs. information som inte identifierar dig som person) om hur besökare använder webbplatsen – vilka sidor de besöker, vilka länkar de använder och hur länge de stannar på varje sida. Vi analyserar informationen (kallas ”information om klickflöde”) för att lära känna våra besökares intressen och behov och för att förbättra innehållet och funktionerna på webbplatsen.

Kvarvarande cookies. Till skillnad från en sessionscookie upphör inte en ”kvarvarande cookie” att gälla när du stänger webbläsaren. Den stannar kvar i datorn tills den angivna giltighetstiden går ut (till exempel mot slutet av månaden) eller tills du raderar den. Kvarvarande cookies sätter helt enkelt ett märke i datorn, så att vår server känner igen dig nästa gång du (eller någon annan som använder din dator) besöker vår server, inte med ditt namn men med det märke som har lagts i din dator. På så vis kan vi ge dig en personanpassad upplevelse även om vi inte vet vem du är. Det gör också att vi kan samla in mer precis information om hur folk använder webbplatsen, till exempel hur de gör vid sitt första besök och hur ofta de återkommer. Med hjälp av kvarvarande cookies kan vi ge dig en mer personanpassad shoppingupplevelse och i vissa fall bespara dig besväret att ange informationen gång till som redan finns i vår databas.

Webbfyrar. När du besöker den här webbplatsen kan din dator ta emot en eller flera ”webbfyrar” som hjälper oss att leverera cookies på webbplatsen, för att samla in anonym information om hur våra besökare använder webbplatsen och för att leverera anpassat eller riktat innehåll till dig på webbplatsen och genom våra partner. Webbfyrar (kallas även ”spårningspixlar”, ”1x1-giffar”, ”enpixelgiffar”, ”pixeltaggar” eller ”åtgärdstaggar”) är grafiska bilder som oftast inte är större än 1x1 pixel och som placeras på olika ställen på webbplatsen. Dessutom identifierar de webbläsartyper, sökbegrepp som leder besökare till vår webbplats samt domännamn på webbplatser som dirigerar besökare till oss. Vi kan placera webbfyrar på webbplatsen direkt eller åt den partner vars varumärken visas på webbplatsen eller dess tjänsteleverantörer. De hjälper oss även att identifiera din IP-adress. Informationen från webbfyrarna identifierar inte dig personligen. Men har du skapat en användaridentitet under något av dina besök på webbplatsen genom att till exempel köpa något, kan vi koppla information som vi samlat med webbfyrarna till information som identifierar dig som person och använda informationen på samma sätt som den vi samlar in med hjälp av cookies. Vi använder också webbfyrar för att ge oss mer information om e-post som vi skickar ut. En webbfyr i e-post ger oss framförallt information om att du har tagit emot, öppnat eller agerat utifrån e-post som du har valt att få från oss.

Lagring, användning och delning av information

Digital River Ireland Limited är ett dotterbolag till Digital River, Inc., ett amerikanskt företag med säte i 10380 Bren Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, USA. De personuppgifter vi samlar om dig bearbetas först av våra servrar på Irland, men kan också behöva överföras till andra Digital River-företag i de syften som anges i den här Sekretesspolicyn och i administrationssyfte inom koncernen. Det innefattar överföring av dina personuppgifter till Digital River Inc. i USA.

I vissa fall (där det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsenliga plikter mot dig) kan sådan information också överföras och göras tillgänglig för (i) tredjepartsföretag som utför tjänster åt Digital River eller (ii) produkttillverkare, licensgivare och/eller leverantörer inom EES (europeiska ekonomiska samarbetet), USA eller andra områden utanför EES.

I alla fall där dina personuppgifter har skickats utanför EES till andra Digital River-företag eller till våra tjänsteleverantörer i länder som inte har samma nivå av dataskydd som EES-länderna, har Digital River vidtagit åtgärder för att skydda dina personuppgifters konfidentialitet och säkerhet enligt denna Sekretesspolicy.

Vår användning av personuppgifter. Vi kan använda personuppgifter som vi har samlat in i följande syften:

Vi behåller dina personuppgifter bara så länge som vi behöver dem i det syfte enligt vilket de ursprungligen samlades in (eller enligt vilket du därefter godkände) eller för andra legitima ändamål (som uppfyllande av bestämmelser) och enligt vad som tillåts eller krävs i gällande lag. Vi följer tillämpliga lagar och vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att alla personer eller organisationer som tar del av personuppgifter i de syften som beskrivs ovan är skyldiga att skydda och säkra dina personuppgifter.

Vår användning av anonym information. Vi kan använda anonym information som vi har samlat in för att:

Vi kan dessutom ”avidentifiera” personuppgifter genom att avlägsna all information som identifierar just dig, och använda resten i de syften som beskrivs ovan.

Våra Partner. När vi gör produkter tillgängliga för försäljning på en webbplats gör vi det som oberoende e-handelsåterförsäljare av, eller tjänsteleverantör för, den partner vars namn och/eller logotyp visas på den webbplatsen. I anslutning till att du köper en produkt eller tjänst genom en webbshop som vi driver och där både vårt och vår partners varumärken används, lämnar vi vissa personuppgifter och/eller anonym information som du anger i samband med köpet till partnern i rapporteringssyfte, så att vår partner eller dess tjänsteleverantör kan registrera ditt köp, ge dig åtkomst till produkter eller tjänster som partnern eller dess leverantörer tillhandahåller, underlätta garanti- eller tekniska supporttjänster, göra det möjligt för vår partner eller dess underleverantör att kommunicera med dig om du har godkänt det, göra det möjligt för vår partner eller dess tjänsteleverantör att tillhandahålla tjänster i anslutning till den här webbplatsen som kundsupport eller SSO-funktioner på den här webbplatsen och vår partners webbplats, eller i liknande syfte för att kunna uppfylla våra åtagande gentemot dig. Vi kan också lämna vissa personuppgifter som du anger i samband med köpet till utgivaren eller tillverkaren av en produkt som du köper, eller leverantören av en tjänst som du köpte en nyttjanderätt till från oss, om den skiljer sig från den partner vars namn och/eller logotyp visas på webbplatsen. Sekretesspolicyn för vår partner, och för utgivaren, tillverkaren eller leverantören av den produkt eller tjänst som du köper, styr hur denna part använder och skyddar eventuella personuppgifter som vi lämnar till dem.

Våra tjänsteleverantörer. Vi använder andra företag, inklusive men inte begränsat till våra dotterbolag, för att tillhandahålla gemensamma tjänster eller särskilda tjänster till oss eller i vårt namn och hjälpa oss med vår verksamhet. Vi kan till exempel, så långt tillämplig lagstiftning tillåter, använda våra dotterbolag och/eller andra företag för att vara värdar till eller underhålla den här webbplatsen, behandla kreditkortsbetalningar, utföra tjänster för att förhindra och/eller upptäcka bedrägerier, utföra dataintegritetskontroller, bevilja kredit, tillhandahålla tjänster för webbplatsoptimering, för att utföra din order, för att ta emot betalning, för att leverera annonser på den här webbplatsen och webbplatser hos tredje part, för att skicka post eller e-post och/eller för att tillhandahålla kundtjänst. Vi kan dela din information med våra tjänsteleverantörer i samband med att de utför tjänsterna åt oss. Dessa företag har genom avtal tillgång till dina personuppgifter men endast för att utföra tjänster åt oss eller för vår räkning samt för att skydda dina personuppgifter. Vi delar inte med oss av dina personuppgifter till dotterbolag eller ej tillhörande tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt medgivande.

För att följa lagstiftning, samarbeta med polismyndigheter, förhindra bedrägerier och annan brottslig verksamhet samt skydda juridisk rätt, egendom, dig och andra. I den utsträckning som lagen tillåter kan vi till exempel dela med oss av de personuppgifter vi har samlat in på denna webbplats utan att meddela dig, när vi i god tro menar att det är lämpligt för att följa lagar och föreskrifter, för att följa statlig, administrativ eller rättslig process, krav eller order, som en stämning eller ett domstolsbeslut, vid samarbete med polismyndigheter eller annan myndighetsutövning (utan att nödvändigtvis kräva att polismyndigheten eller annan myndighet begär uppgifter för att formellt ålägga oss att infinna oss i rätten); för att förhindra eller undersöka ett eventuellt brott, som bedrägeri eller identitetsstöld; för att verkställa ett avtal; för att skydda Digital Rivers och dess dotterbolags samt deras respektive anställdas, kunders, partners och agenters eller allmänhetens juridiska rättigheter, egendom eller säkerhet, eller för att skydda dina vitala intressen om vi anser det vara nödvändigt. Dessutom kan vi gå igenom våra serverloggar i säkerhetssyfte, till exempel för att upptäcka intrång i vårt nätverk. Misstänker vi kriminella handlingar kanske vi måste dela med oss av våra serverloggar – som innehåller besökares IP-adresser – till utredande myndigheter som kan använda loggarna för att spåra och identifiera personer. Vi förbehåller oss också rätten att rapportera till polismyndighet eller annan myndighet de handlingar som vi i god tro anser bryta eller kunna bryta mot gällande lagar, regler eller förordningar utan att först meddela dig.

I anslutning till företagshändelser. Om något av våra dotterbolag eller en tredje part har förvärvar vårt företag, specifika företagstillgångar eller någon av våra driftavdelningar genom vilken du har lämnat information till oss, till exempel som ett resultat av försäljning, sammanslagning, omorganisation, insolvens, avveckling eller likvidation, kommer dina personuppgifter att tillhöra det företaget. Om en sådan överföring sker, kommer det förvärvande företagets användning av dina personuppgifter fortfarande att underkastas denna Sekretesspolicy, eventuella gällande ytterligare Sekretessmeddelanden samt de sekretessinställningar du har angett till oss.

Dina val

Digital River respekterar din rätt att välja hur vi samlar in, använder och redovisar dina personuppgifter. Vi ber dig vanligen att tillkännage dina val när du uppger dina personuppgifter på en sådan sida.

När du tillhandahåller dina personuppgifter kan vi be dig välja om du vill ha ytterligare meddelanden från oss och/eller våra partner, till exempel om uppdateringar, uppgraderingar, specialerbjudanden och prisinformation. Du kan ändra dig när du vill. Bestämmer du dig för att du inte längre vill ha kampanjmeddelanden från oss kan du skicka ett meddelande till oss på adressen remove@digitalriver.com eller genom att klicka på en länk för att avsluta prenumeration i något av våra e-postmeddelanden. Ange vilket godkännande som du vill återkalla i ditt meddelande till oss. Observera dock att om du ger oss behörighet att lägga till din kontaktinformation i vår Partners e-postlista och senare ångrar detta, måste du kontakta vår Partner (eller välja att anmäla att du inte vill vara med via en länk som finns i de e-postmeddelanden vår Partner skickar) för att ta bort ditt namn från Partnerns e-postlistor.

Om du godkänner en sessionscookie eller en kvarvarande cookie kan du när som helst radera den i din webbläsare (t.ex. så fort du har lämnat vår webbplats). Vill du inte ta emot cookies, eller vill bestämma när du godkänner cookies i allmänhet, kan du ställa in webbläsaren så att den avvisar cookies eller varnar dig när en cookie läggs i datorn. Du måste inte godta våra cookies, men om du ställer in webbläsaren på att avvisa cookies kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.

Vi och våra partner använder tredjepartsleverantörer av tjänster, vilket kan inkludera men inte är begränsat till Google Analytics och Omniture, för att underhålla annonser för vår räkning på Internet och ibland på den här webbplatsen. Dessa annonser kan samla in anonym information om dina besök på de webbplatser som innehåller annonserna, hur du interagerar med dem och de produkter och tjänster som vi, våra partner och våra leverantörer erbjuder, med hjälp av pixeltaggar eller andra webbtekniker. Vi och våra partner kan använda denna anonyma information för riktad marknadsföring till dig om varor och tjänster. Mer information om detta förfarande och vilka möjligheter du har att hindra att denna anonym information används finns på www.networkadvertising.org/consumer/opt_out.asp. Du kan visa en lista med tredjepartsleverantörer av tjänster som samlar in anonym information och/eller anmäla att du inte vill få anonym information samlad om dig genom att gå till http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Om du väljer att inte få information om dig insamlade med cookies, webbfyrar och andra verktyg, raderas dina befintliga cookies för annonsvisning och man försöker placera en ny cookie som instruerar tjänsteleverantörer att inte spåra dina aktiviteter i framtiden när cookien upptäcks (en ”antispårningscookie”). Om din webbläsare är inställd att avvisa cookies när du går till vår avregistreringssida går det inte att placera någon ”antispårningscookie” på din dator. Om du senare raderar ”antispårningscookies”, använder en annan dator eller byter webbläsare, måste du välja bort cookies en gång till.

Informationssäkerhet

Personuppgifternas säkerhet är av största vikt. Vi har implementerat fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst. När vi samlar in eller överför känslig information som bankkontonummer, använder vi branschens standardmetoder för att skydda den informationen. Det är dock viktigt att du förstår att ingen webbplats, ingen databas och inget system är totalt säker för ”hackare”. Du har också ett eget ansvar för att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot ej behörigt avslöjande eller felanvändning till exempel genom att skydda ditt lösenord.

Olika länder har olika lagar och föreskrifter för sekretess. Du bör dock känna till att var än dina personuppgifter har samlats in, använts, överförts eller lagrats, kommer vi att skydda dem enligt villkoren i denna Sekretesspolicy och alla ytterligare Sekretessmeddelanden som gäller dig, om uppgifterna har samlats in på den här webbplatsen.

Åtkomst och korrigering av dina personuppgifter

Vi strävar efter att behålla personuppgifternas riktighet och sekretess i våra databaser och hålla informationen uppdaterad. Du har tillgång till dina personuppgifter genom olika sätt som krävs enligt lagstiftning så att du kan korrigera felaktigheter eller uppdatera dina personuppgifter.

Vill du granska, korrigera eller ifrågasätta dina personuppgifter kontaktar du oss per brev adresserat till oss, ATT: Privacy Department, Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare, Irland eller med e-post till privacy@digitalriver.com. Du kan skriva till oss på ditt eget språk.

Om du kontaktar oss kan vi behöva be dig uppge ytterligare uppgifter för att kunna bekräfta din identitet och för att skydda dina uppgifter. I de flesta fall ger vi dig den åtkomst du begär för att korrigera eller ta bort eventuellt felaktig information som du upptäcker. Vi förbehåller oss dock rätten att, i den utsträckning som lagen tillåter, begränsa eller avslå din begäran om åtkomsten kan leda till brott mot gällande lagar och regler, t.ex. vid juridisk skyldighet att behålla vissa data, eller om du inte har visat tillräckliga bevis för att verifiera din identitet. .

Länkar till tredje parts webbplatser

Den här Sekretesspolicyn gäller endast användning och åtkomst av information som vi samlar in från och om dig genom den här webbplatsen och andra webbplatser där den här Sekretesspolicyn visas. Den gäller inte information som har samlats in på våra partners, tjänsteleverantörers eller annan tredje parts webbplatser, även om dessa webbplatser länkar till den här webbplatsen, eller vice versa. Vi kan inte styra sekretesspolicyerna för våra partners, tjänsteleverantörer eller annan tredje part. Om du lämnar information till någon annan part kan andra villkor gälla för hur de använder och avslöjar information. Vi rekommenderar att du granskar sekretesspolicyn på alla webbplatser som du besöker.

Barns rätt till sekretess

Den här webbplatsen är inte riktad till eller avsedd för barn. Om du inte är myndig eller inte får ingå juridiskt bindande avtal i ditt land får du endast använda den här webbplatsen i vuxens sällskap. Vi har som mål att följa gällande lagar och föreskrifter om insamling och användning av information från barn, där sådana finns. Om du tror att vi har tagit emot information från ett barn eller annan person som skyddas av sådana lagar, meddela oss omedelbart med brev till Digital River’s Privacy Department, Unit 153, Shannon Free Zone West, Shannon, Co. Clare, Irland eller med e-post till privacy@digitalriver.com, så ska vi vidta rimliga åtgärder för att avlägsna denna information från våra databaser.

Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar kring denna Sekretesspolicy eller vår sekretessbehandling, eller om du har frågor om sekretess som inte besvaras online, kan du kontakta oss på något av följande sätt:

Du kan skriva till oss på ditt eget språk.